Nye treningstider

Partiet som går på fredager fra kl. 18:45 – 19:45 vil nå bli flyttet til torsdager fra 19:30 til 21:00.

Vi håper å gi instruktører og utøvere en bedre anledning til å komme å trene på en dag det passe for flere. I tillegg til å få en lengre og bedre treningsøkt.

Endringen vil tre inn f.o.m uke 18.

 

Sjekk oppdateringen på treningstiden Her.

Trening andre påskedag

Det vil bli trening kl. 18:30 til Mandag 17.

Bare å møte opp! ☀️

Fredag 10.03

Treningen på fredag fra kl. 18:45 blir skyvet fram til kl. 18:00 sharp! 🙂

Innkalling til Årsmøte Fredrikstad kampsportklubb, Judo

FKK_Judo

Innkalling til årsmøte Fredrikstad Kampsportklubb

Tirsdag 7. februar kl 1800-2000

Sted: Fredrikstad kampsportklubb, Dojo

Det kalles herved inn til årsmøte i klubben.

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigete.
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle årsberetning.
  5. Behandle regnskap i revidert stand.
  6. Behandle innkomne forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta budsjett.
  9. Behandle organisasjonsplan.
  10. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, leveres skriftlig til styret innen 24. Januar til:

fredrikstadjudo@outlook.com

Alle medlemmer har tale og forslagsrett på/ til årsmøtet.

Med medlemmer menes personer som har betalt kontingent, og vært medlem en mnd eller mer før årsmøtet blir avholdt.

Alle medlemmer som er 15 år eller mer har stemmerett på årsmøtet.

Med sportslig hilsen

Styret.

Trening i dag, mandag 2. januar

Knut avholder trening for de som vil i dag.

Velkommen kl 1930-2100.

←Older